שקיפות כספית

העמותה הינה מלכ"ר. פעילותה מפוקחת ומנוטרת על ידי עורך דין ורואה חשבון תוך שמירה על שקיפות כספית, אחריות על כספי ציבור ופיקוח בהיקף מלא.

אישור ניהול ספרים

אישור ניכוי מס במקור

אישור רואה חשבון

אישור סעיף 46

תעודת מלכ"ר

תעודת רישום

אישור ניהול חשבון

ניהול תקין 2024